The Netherlands Embassy in Dhaka, Bangladesh

Stemmen vanuit het Buitenland (in Dutch)

Referendum Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne

Nederlanders die in het buitenland wonen en niet meer ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente, kunnen zich registreren om te stemmen voor het raadgevend referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Ook als u zich al eens geregistreerd heeft voor eerdere verkiezingen is dit een verplichting.

Registratieprocedure vóór 24 februari:

1. Vul het digitale registratieformulier op www.denhaag.nl/kiezersbuitenland helemaal in, ook uw dossiernummer;

2. Print het formulier uit en onderteken het;

3. Scan het formulier en voeg een kopie van uw bewijs van Nederlanderschap bij;

4. Stuur de twee documenten op: via een e-mail aan kbn.verkiezingen@denhaag.nl met 2 bijlagen: een scan van het ondertekende registratieformulier (bijlage 1) en een scan van uw bewijs van Nederlanderschap, bijvoorbeeld een kopie van een Nederlands paspoort (bijlage 2). Of per post naar onderstaand adres.

Postbus 84008

2508 AA Den Haag

Nederland

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om zich online te registreren, kan een ambassade of consulaat een blanco registratieformulier aan u verstrekken en doorsturen naar Bureau Verkiezingen in Den Haag ;

Uw registratieverzoek met bewijs van Nederlanderschap moeten uiterlijk 24 februari 2016 zijn ontvangen bij de gemeente Den Haag of een Nederlandse ambasssade of consulaat. U kunt op de volgende drie manieren het ingevulde en ondertekende formulier met het bewijs van Nederlanderschap naar de gemeente Den Haag sturen:

1. Per email (scannen of fotograferen)

2. Per post

3. Via een ambassade of consulaat

Stemmen per brief, volmacht of kiezerspas

Nadat uw registratie in de gemeente Den Haag is ingeschreven, ontvangt u eerst een bevestiging van registratie en later een briefstembiljet.

Het briefstembiljet kunt u op uw eigen huisadres ontvangen óf via de ambassade/het consulaat als u dat heeft aangegeven onder punt 3 (tijdelijk postadres) op het registratie­formulier.

Heeft u aangegeven dat u het briefstembiljet via de ambassade of het consulaat wilt ontvangen dan moet u het postadres van hen opgeven. Dit adres kunt u opvragen bij de ambassade of het consulaat. Vervolgens kunt u het briefstembiljet persoonlijk afhalen of op eigen verantwoordelijkheid laten toesturen. Toesturen kan alleen als uw postadres bekend is bij de ambassade/ het consulaat.

Op het registratieformulier kunt u aangeven hoe u wilt stemmen. U kunt vanuit het buitenland stemmen per brief, u kunt een andere kiezer machtigen namens u te stemmen in Nederland of u kunt zelf in Nederland stemmen met een kiezerspas.

Uw briefstembiljet en stembewijs moeten uiterlijk 6 april om 15.00u Nederlandse tijd door Bureau Verkiezingen van de gemeente Den Haag of een briefstembureau ontvangen zijn. Stuurt u uw stembewijs via een ambassade (geen briefstembureau) of consulaat, dan moet uw stem uiterlijk 29 maart 2016 daar ontvangen zijn. Het registratieformulier kan door een ambassade of consulaat kan op verzoek doorgestuurd worden naar Bureau Verkiezingen in Den Haag.

Meer uitleg over de stemmethodes vindt u op de registratie website of tijdens het invullen van het registratieformulier.

Ingeschreven in een Nederlandse gemeente?

Staat u ingeschreven in een Nederlandse gemeente op 22 februari 2016? Dan ontvangt u een stempas van uw gemeente om daar te stemmen. Wilt u liever briefstemmen vanuit het buitenland? Dan kunt u een M3-formulier invullen en indienen bij uw gemeente. Dit formulier kunt u vinden op www.denhaag.nl/kiezersbuitenland

Meer informatie

Wilt u meer informatie over stemmen vanuit het buitenland, bezoek dan de website: www.denhaag.nl/kiezersbuitenland of de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: www.stemmenvanuithetbuitenland.nl